Har du ett eget företag? Då vill du med största sannolikhet veta vad dina kunder tycker och hur de upplever dig, din service, produkter och tjänster. Genom att göra kontinuerliga kundundersökningar kan du säkerställa att du alltid lever upp till dina kunders förväntningar och får en tydlig bild över vilka områden du behöver förbättra.

Det finns många orsaker till varför du bör genomföra en kundundersökning på ditt företag. Alla anställda från golv till ledning kommer att ha stor nytta av att få ärliga svar från klienter och kunder. Du kommer alltså aldrig att förlora på att genomföra en undersökning, oavsett hur många svar du faktiskt får in.

Fördelar med en kundundersökning

Vad är det då för fördelar som finns med att genomföra den här typen av undersökning? Som tidigare nämnt kommer du som företagare att få en ärlig bild av hur din verksamhet uppfattas och du kommer lättare förstå vilka områden du behöver arbeta mer med. Det är dock inte de enda fördelar som finns.

  • Du får ett smart och enkelt sätt att stödja och främja företagets resultat och tillväxt.
  • Det blir lättare för er ledning att fatta rätt typ av beslut som gynnar kunder och verksamhet.
  • Ni visar att ni tar era kunders åsikter på allvar, vilket stärker företagets bild.
  • Genom att samla in ärliga svar minskar ni risken för kundbortfall och kan förbättra områden där ni brister.
  • En kundundersökning är enkel att genomföra och skickas med fördel ut via mejl till alla dina kunder.

Driva företag