Teamkänsla är mycket viktigt för att företagets framgång. En grupp anställda som hjälper varandra och effektivt jobbar mot gemensamma mål skapar lönsamhet i bolaget. Alla företagare och chefer önskar att de hade starka team, men det är dock inget som sker automatiskt. Det krävs bra ledarskap för att skapa starka och högpresterande team. Här kan du läsa mer om hur du bäst går tillväga för att stärka samarbetet och tilliten i ditt team.

Investera i teamutveckling

Det bästa sättet för att stärka teamet är att gå en utbildning. Self Leaders erbjuder fler olika utbildningar inom teamutveckling och ledarskap. Deras metodik är ett upplevelsebaserat lärande som ger inre motivation både på individnivå och inom teamet. Resultatet är ett välmående och effektivt team som tillsammans når sina mål vilket i sin tur skapar god lönsamhet för företaget. Det är möjligt att genomföra stordåd när teamet har roligt tillsammans och när olika styrkor utnyttjas på bästa sätt. Gott samarbete är nyckeln till framgång.

Trygghet är grunden

Self Leaders jobbar med teamutveckling som skapar effektiva team med hög psykologisk trygghet. När medarbetarna känner sig trygga i sin omgivning kan de vara sig själva och prestera som bäst. Psykologisk trygghet är därför en av grundpelarna för att kunna skapa ett starkt team. Under utbildning är självreflektion en viktig del. Deltagarna kan definiera sina egna värderingar samt vad som behövs för att de ska må bra och känna sig motiverade.

Under utbildningen får deltagarna användbara verktyg som används för att skapa tillit inom teamet vilket i sin tur främjar samarbetet. Övningar och digitala processer ger deltagarna ökat självinsikt som är en nödvändighet för att kunna skapa trygghet och öppenhet i teamet. Self Leaders erbjuder digitala utbildningar för företag och organisationer. Programmet för teamutveckling skräddarsys utifrån företaget och gruppens behov.

Arbetsgivarens ansvar

Du som arbetsgivare har ett ansvar att skapa trygghet och trivsel på jobbet. Med en god arbetsmiljön känner de anställda att de kan vara sig själva på jobbet vilket skapar tillit till företaget. Att skapa trivsel och tillit kan vara lättare sagt än gjort. En ledarskapskurs kan hjälp dig som arbetsgivare att skapa en bättre arbetsplats med starka team.