Det är viktigt att alla på arbetsplatsen är nöjda för att prestera sitt bästa. Det bästa sättet att ta reda på det är att göra en medarbetarundersökning för att ta reda på hur dina anställda känner på arbetsplatsen och vilka förbättringar de anser borde göras. Det finns en rad olika typer av medarbetarundersökningar och mallar att hämta ut och vissa företag specialiserar sig på just dessa, håller föredrag till andra arbetsplatser om välmående och arbetssätt och så vidare.

Engagera dig i dina medarbetare

Som VD eller grundare av ett företag är det viktigt att visa och känna engagemang för hela arbetsplatsen. Som ledare har du ett stort ansvar, både vad gäller att motivera och effektivisera. Men det är allmänt känt att omotiverade och hunsade anställda oftare är sjukskrivna eller lämnar arbetsplatsen tidigare vilket gör att det blir mer rörelse och nya rekryterande som måste läras upp. När det hela tiden är nya anställda i omlopp blir det inte den säkerheten och det lugnet som krävs i en verksamhet. Det gör att det blir en underliggande oro som märks både hos de andra anställda samt hos kunder. Att visa engagemang både när det gäller det praktiska men också det känslomässiga och få alla att må bra, gör arbetsplatsen mer lockande för alla inblandade.

Medarbetarundersökningen – ett sätt att driva på engagemanget

När du ska ta viktiga beslut som härrör din verksamhet så är det viktigt med bra underlag. Det underlaget i det här fallet bör utgöras av en grundlig medarbetarundersökning där folk får svara anonymt och ärligt på olika frågor som rör verksamheten och hur man arbetar. Det är också viktigt att regelbundet ha medarbetarsamtal där de anställda talar med närmaste chefen om hur de mår, hur de ser på arbetsuppgifterna och hur de trivs rent generellt. Ofta är det bättre att man inte behöver tala direkt med den högsta chefen om det är ett stort företag utan att man delar upp de anställda i team eller grupper med en chef i varje grupp.

Mäta resultatet

Det viktigaste med en medarbetarundersökning är givetvis att den följs upp och tas på allvar. De ska gås igenom noga och svaren ska utvärderas och ses över. Sedan kommer vanligtvis ledningen att vidta åtgärder på företagsnivå medan andra beslut tas i grupperna och individuellt. Ofta brukar också sådana här saker diskuteras på kick-offer och företagsevent där man har workshops och liknande.

Det är allmänt känt att de plattare organisationerna ofta fungerar bättre, där chefer och anställda lugnt och kamratligt kan tala med varandra och alla gör något tillsammans, än att ha en riktigt hierarkisk arbetsplats där de anställda är rädda för att våga tala med de som står över de själva.