För att uppnå lönsamhet och framgång är det av stor vikt att företag styr verksamheten utifrån en strategisk plan. Det handlar om att företaget ska utvecklas i den riktning dit de slutliga målen leder. I praktiken innebär det att verksamheten utgår från konkreta mål, vilka omfattas av särskilda åtgärdsplaner. Därefter är det den strategiska planen som styr uppföljningen på basis av resultatet.

Vill du veta mer om varför du som företagare bör arbeta med strategisk planering? Då har du hittat rätt. Här får du en närmare presentation av hur digitala verktyg kan leda din verksamhet mot framgång.

Varför strategisk planering?

En konkret nyckel till framgång och lönsamhet är ett tydligt uppföljningsarbete där resultatet utvärderas i detalj. För att kunna göra det krävs en strategisk planering och idag väljer många företag att använda digitala verktyg. Det kan exempelvis vara molnbaserade tjänster som hjälper hela företaget att få en god överblick med syftet att uppfylla uppsatta verksamhetsmål.

Med hjälp av strategisk planering kan hela verksamheten lättare arbeta mot samma mål, det vill säga ett gemensamt engagemang. I längden innebär det att medarbetare upplever arbetssysslor som mer meningsfulla och den strategiska planeringen genererar en känsla av delaktighet.

Strategisk planering i det operativa

För att den här typen av arbetsgång ska fungera är det viktigt att engagera hela verksamheten i det konkreta målet. Ett exempel är att använda en digital plattform som delas med samtliga anställda och där utvecklingen går att följa ”live”.

Det är dessutom av stor vikt att dela upp arbetet i tydligt uppsatta åtgärder där varje medarbetare ska vara väl insatt i det egna ansvaret. När varje individ på arbetsplatsen vet sin uppgift för att nå det konkreta målet effektiveras hela verksamheten.

Uppföljning A och O

Den strategiska planeringen når sin höjdpunkt i den slutliga uppföljningen av resultatet från det strategiska planeringsarbetet. Du kan alltså på regelbunden basis mäta verksamhetens resultat och på så sätt lätt se vad som flyter på bra och vice versa.

Analysen kommer att ge en transparent överblick över vad som behöver förbättras. Det blir dessutom enklare att sätta in rätt resurser och ett anpassat strategiskt arbete inom specifika områden.

Ledarrollen i samband med strategisk planerande

För att verksamheten ska lyckas med att genomföra den strategiska arbetsplanen krävs att ledare tar ett stort ansvar. Ledarskapet spelar en viktig roll för strategisk planering och det ska alltid finnas någon som står ansvarig för det nya sättet att arbeta.

  • Tydliga ansvarsområden
  • Starkt ledarskap
  • Engagemang

Om verksamheten uppfyller de tre nämnda sakerna skapas goda förutsättningar till framgång och lönsamhet!